Pålitelig og sikker anleggsgartner!

Vi leverer anleggsgartnertjenester og legger stor vekt på faglig stolthet og kvalitet

Vi ønsker å være ditt naturlige valg for å dekke etterspørselen etter en anleggsgartner

Velkommen til Guthorm Hoff AS!

Anleggsgartner om oss
Guthorm Hoff AS har erfaring med arbeid for Oslo kommune som går helt tilbake til 1970-tallet. I dag er vi 14 mann som hovedsakelig bygger kunstgressbaner, graver ned avfallssystemer, rehabilitering av uteomrom og drenerer. Blant mye annet.

Det som en gang var Guthorm Hoffs enkeltmannsforetak er i dag et selskap med Guthorms sønn Morten som daglig leder, hvor vi har en voksen maskinpark og en solid kundeportefølje.

ADK Sertifisert
ADK Sertifisert

  Med en sertifisering innen ADK (Anlegg, Drift og Kontroll) er vi kvalifisert til å jobbe med hovedledninger og også stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner.  

ADK Sertifisert

  Med en sertifisering innen ADK (Anlegg, Drift og Kontroll) er vi kvalifisert til å jobbe med hovedledninger og også stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner.  

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Godkjent Lærebedrift
Godkjent Lærebedrift

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Godkjent Lærebedrift

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Maskinentreprenørenes forbund
Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Kvalitet

Vi er opptatt av kvalitet, og det skal gjenspeiles i jobben vi utfører.

Sikkerhet

Med lang erfaring i bransjen kan du være trygg på at jobben utføres etter gjeldende regler og forskrifter.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Utemiljø

Gode uteområder

Rehabilitering av uteområder for borettslag tilknyttet OBOS er en av våre spesialiteter. Vi har lang erfaring innen rehabilitering, ikke minst av eldre borettslag.

Våre løsninger er alltid grundig gjennomtenkt og godt planlagt. Vi legger stor vekt på  balanse mellom de ulike aktivitetene og funksjonene et felles uteområde har.

Vi leverer alltid universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle og en arealutnyttelse i balanse med alt som skal foregå på uteområdet, enten det er visuelt miljø, lek, parkering eller avfallshåndtering.

Fuktsikring av grunnmur

Fuktsikring av grunnmur

Drenering og fuktsikring av grunnmur opptar en stor del av vår totale oppdragsmengde. I takt med klimaendringer med mer ekstremvær vil behovet for drenering øke. Vi følger OBOS´ innarbeidede og grundige standard i dreneringsarbeidet.

Vi bytter ut gammel leire med stein, isolerer og legger nye drensrør. Samtidig leder vi vannet fra takrenner i egne rør under bakken og bort fra veggen. Til slutt må overflaten skrås ut fra veggen for å sikre avrenning.

Når vannet blir ført bort slik at fukt ikke trenger inn i gjennom grunnmuren, får bygningen lengre levetid og beboerne opplever et bedre og sunnere inneklima.

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Noe av det mest givende å jobbe med oppgradering av uterom er å se folk ta i bruk et nytt anlegg. Det gjelder spesielt når barna rykker inn på en ny kunstgressbane.

Hittil har vi bygget 20 kunstgressbaner i Oslo - området. Vi har i flere perioder hatt rammeavtale med Oslo kommune for bygging av kunstgressbaner, og har lang erfaring i de utfordringene slike oppdrag stiller.

Selv om banene kan se like ut på overflaten, er de ofte svært ulike under bakken. Slike anlegg må spesialtilpasset, ikke minst med utgangspunkt i varierende beliggenhet og grunnforhold.

Som ansvarlig kan vi med våre samarbeidspartnere levere alle varianter av et moderne anlegg inkludert mål, løpebaner, innbytterbenker, nett, lys og asfalt rundt anlegget.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

I borettslag og boligsameier, og andre områder med tett bebyggelse, er nedgravde avfallsanlegg et godt alternativ til gamle åpne systemer.

De store fordelene med å grave ned containere under jorda er at plagen fra lukt og dyr som roter i avfallet blir mye mindre, og ikke minst at verdifull plass blir frigjort inne eller ute.

Vi tar for oss hele prosessen fra befaringen, via graving til ferdigstillelse av anlegg og omgivelser.

Vi har mange års erfaring med nedgravde avfallsanlegg, noen av dem er blant landets største med over 40 beholdere under bakken.

Pålitelig og sikker anleggsgartner!

Vi leverer anleggsgartnertjenester og legger stor vekt på faglig stolthet og kvalitet

Kontakt oss

476 66 556
Jorstadlinna 29, 2750 GRAN
Orgnr 999 558 011